Advokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala Konferencie a publikácie

Konferencie a publikácie


Členovia našej advokátskej kancelárie sa aktívne venujú lektorskej a prednášateľskej činnosti ako aj publikovaniu odborných článkov:

KONFERENCIE (AKTÍVNE VYSTÚPENIA A PRÍSPEVKY):

PUBLIKÁCIE A BLOGY: