Advokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala Referencie

Referencie

Naša advokátska kancelária počas svojej existencie poskytovala právne služby v niekoľkých významných projektoch, medzi ktoré patria:

SÚDNE SPORY, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva zahraničnému investorovi v súvislosti so správou a vymáhaním dubióznych pohľadávok v celkovej nominálnej hodnote 465 mil. €.
  • Úspešné zastupovanie slovenskej stavebnej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou v zložitom súdnom spore s jednou z najväčších stavebných spoločností, kde hodnota sporu presiahla 1.300.000,-EUR.
  • Úspešné zastupovanie zahraničného klienta v incidenčnom súdnom spore, ktorého predmetom bolo určenie, že jeho pohľadávka v sume 1,6 mld SKK je po práve s nárokom na oddelené uspokojenie a následné úspešné zastupovanie, ktorého výsledkom bolo uspokojenie tejto pohľadávky.
  • Poskytovanie právneho poradenstva konzorciu investorov v súvislosti so správou a vymáhaním pohľadávok v celkovej nominálnej hodnote 20 mil. €.
  • Poskytovanie právneho poradenstva významnej slovenskej investičnej spoločnosti v súvislosti s tendrom na odkúpenie pohľadávok v nominálnej hodnote 300 mil. €. Predmetom poradenstva bolo ohodnocovanie bonity a vymožiteľnosti pohľadávok.
  • Poskytovanie právneho poradenstva zahraničnému investorovi v súvislosti s tendrom na odkúpenie pohľadávok v nominálnej hodnote 500 mil. €. Predmetom poradenstva bolo ohodnocovanie bonity a vymožiteľnosti pohľadávok.
  • Poskytovanie právneho poradenstva viacerým obchodným spoločnostiam týkajúce sa právneho vymáhania pohľadávok z obchodného styku v rôznej nominálnej výške.
  • Správa a vymáhanie pohľadávok z obchodného styku pre spoločnosť s významným postavením na slovenskom trhu v oblasti ropného priemyslu, vrátane zastupovania spoločnosti pred súdmi.
  • Poskytovanie právneho poradenstva pre najväčšiu slovenskú faktoringovú spoločnosť v súvislosti so zabezpečovaním jej pohľadávok.
  • Poskytovanie právneho poradenstva významnej slovenskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti ropného priemyslu v súvislosti so správnymi konaniami, vrátane zastupovania pred súdmi a správnymi orgánmi.

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOMÉNY

OCHRANNÉ ZNÁMKY A PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVO A OKS

OBCHODNÉ PRÁVO

NEHNUTEĽNOSTI

FÚZIE, AKVIZÍCIE A INVESTÍCIE (CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA, STARTUP-y)

ŠPORTOVÉ PRÁVO A BOJ PROTI DOPINGU