Advokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala Referencie

Referencie

Naša advokátska kancelária počas svojej existencie poskytovala právne služby v niekoľkých významných projektoch, medzi ktoré patria:

SÚDNE SPORY, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOMÉNY

  • Poskytovanie právneho poradenstva viacerým spoločnostiam v súvislosti s podnikaním prostredníctvom internetu a pri nakladaní s doménami.
  • Poskytovanie právneho poradenstva pre softwarové spoločnosti týkajúceho sa právnych vzťahov v oblasti softwaru a licencií.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVO A OKS

OBCHODNÉ PRÁVO

NEHNUTEĽNOSTI

FÚZIE, AKVIZÍCIE A INVESTÍCIE (CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA, STARTUP-y)

ŠPORTOVÉ PRÁVO A BOJ PROTI DOPINGU