Advokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala Referencie

Referencie

Naša advokátska kancelária počas svojej existencie poskytovala právne služby v niekoľkých významných projektoch, medzi ktoré patria:

SÚDNE SPORY, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOMÉNY

OCHRANNÉ ZNÁMKY A PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVO A OKS

OBCHODNÉ PRÁVO

  • Poskytovanie právneho poradenstva pre väčšiu slovenskú leasingovú spoločnosť. Predmetom poradenstva je právne vymáhanie pohľadávok voči zákazníkom a príprava zmluvných dokumentov v súvislosti s činnosťou klienta.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre najväčšieho slovenského predajcu on-line leteniek a súvisiacich služieb.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva významnej slovenskej cestovnej agentúre.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre developerskú spoločnosť týkajúceho sa bežného chodu spoločnosti a realizovaných projektov.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou pôsobiacou v oblasti nábytkárskeho priemyslu; komplexná realizácia projektu prevodu obchodného podielu.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre stavebnú a správcovskú spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou. Predmetom poradenstva je najmä právo obchodných spoločností a záväzkové vzťahy.
  • Poskytovanie právneho poradenstva pre významnú českú stavebnú spoločnosť v súvislosti s jej účasťou vo verejných súťažiach a pri akvizíciách na slovenskom trhu.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v legislatívnom procese tvorby regulačných dokumentov.

NEHNUTEĽNOSTI

FÚZIE, AKVIZÍCIE A INVESTÍCIE (CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA, STARTUP-y)

ŠPORTOVÉ PRÁVO A BOJ PROTI DOPINGU