Advokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala Referencie

Referencie

Naša advokátska kancelária počas svojej existencie poskytovala právne služby v niekoľkých významných projektoch, medzi ktoré patria:

SÚDNE SPORY, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOMÉNY

OCHRANNÉ ZNÁMKY A PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVO A OKS

OBCHODNÉ PRÁVO

NEHNUTEĽNOSTI

  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva zahraničnému investorovi, ktorý v Bratislave vybudoval 4 administratívne centrá s celkovou prenajímanou plochou cca 70.000 m2.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva zahraničnému investorovi pri realizácii developérskeho projektu, ktorý bol vyhodnotený týždenníkom TREND ako projekt roka z pohľadu výšky investície.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri predaji, správe a prenájme 45 administratívnych a rekreačných budov nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, ktoré nadobudol slovenský investor od významnej slovenskej telekomunikačnej spoločnosti.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva zahraničnému investorovi pri kúpe, rozdelení a predaji developérskeho projektu.
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva zahraničnému investorovi v developérskom projekte novej rezidenčnej štvrte (zástavba rodinných domov).
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva zahraničnému investorovi v developérskom projekte logistického centra.

FÚZIE, AKVIZÍCIE A INVESTÍCIE (CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA, STARTUP-y)

ŠPORTOVÉ PRÁVO A BOJ PROTI DOPINGU