Advokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala Referencie

Referencie

Naša advokátska kancelária počas svojej existencie poskytovala právne služby v niekoľkých významných projektoch, medzi ktoré patria:

SÚDNE SPORY, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOMÉNY

OCHRANNÉ ZNÁMKY A PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVO A OKS

OBCHODNÉ PRÁVO

NEHNUTEĽNOSTI

FÚZIE, AKVIZÍCIE A INVESTÍCIE (CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA, STARTUP-y)

  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri cezhraničnom zlúčení (i) slovenskej a českej spoločnosti a (ii) slovenskej a poľskej spoločnosti.
  • Poskytovanie právneho poradenstva pri uzatváraní akcionárskych dohôd, dohôd spoločníkov a osobitných úprav spoločenských zmlúv v súvislosti so vstupom investora do spoločnosti.
  • Poskytnutie komplexného due diligence a príprava zmluvnej dokumentácie pre vstup investora do spoločnosti.
  • Poskytovanie právneho poradenstva významnej slovenskej banke v akvizičnom projekte. Predmetom poradenstva bolo vykonanie právneho due diligence v niekoľkých obchodných spoločnostiach.

ŠPORTOVÉ PRÁVO A BOJ PROTI DOPINGU