Advokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala Referencie

Referencie

Naša advokátska kancelária počas svojej existencie poskytovala právne služby v niekoľkých významných projektoch, medzi ktoré patria:

SÚDNE SPORY, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOMÉNY

OCHRANNÉ ZNÁMKY A PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVO A OKS

OBCHODNÉ PRÁVO

NEHNUTEĽNOSTI

FÚZIE, AKVIZÍCIE A INVESTÍCIE (CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA, STARTUP-y)

ŠPORTOVÉ PRÁVO A BOJ PROTI DOPINGU

  • Poskytovanie právneho poradenstva vo vybraných oblastiach športovému klubu pôsobiacemu v zahraničnej športovej súťaži
  • Poskytovanie právneho poradenstva športovcom v procese uzatvárania hráčskych zmlúv
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v prípadoch porušenia antidopingových pravidiel
  • Poskytovanie právneho poradenstva významnému športovému zväzu pri revízií a úprave interných antidopingových pravidiel