Advokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala Profil firmy

Profil firmy


Vážený klient,

Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala poskytuje právne služby svojim klientom od roku 2003. Počas tejto doby sme poskytovali komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch ako aj poskytujeme právne služby významným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. V kancelárii v súčasnosti pôsobia štyria advokáti, traja advokátski koncipienti ako aj podporný personál. Svojim klientom zaručujeme, že všetky právne služby sú na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom, nemeckom, maďarskom a poľskom jazyku. Pozrite si naše referencie.

Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považujeme za významnú oblasť nášho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sme sa rozhodli podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti. V roku 2015 naša advokátska kancelária pokračovala v budovaní pevného prepojenia medzi právnou praxou, odbornou verejnosťou a podnikateľmi:

* Stali sme sa partnerom najvýznamnejšej slovenskej súťaže inovatívnych projektov Startup Awards 2015 a podporujeme nádejné startupové projekty

* Dlhodobo pôsobíme ako právny garant projektu Science.sk, ktorého cieľom je podpora a popularizácia vedy a výskumu

* Opätovne sme pôsobili ako odborný partner podujatia Festival vedy – Európska noc výskumníkov (www.NocVyskumnikov.sk)

* Stali sme sa partnerom konferencie FORBES Global Technológie – Inovácie v biznise

* Pôsobíme ako právny garant projektu EuroCloud Slovakia, ktorého cieľom je popularizácia cloud computingu a napomáhanie jeho rozšíreniu medzi užívateľov a firmy

* Pôsobíme ako právny garant projektu BPUGTM Slovensko, ktorý popularizuje projektové riadenie najmä v oblasti IT a prináša množstvo inovácii v tejto oblasti

* Stali sme sa národným reprezentantom celoeurópskeho projektu EuroCloud Star Audit, ktorého cieľom je napomôcť rozvoju cloudových riešení vo forme eliminácie právnych rizík najmä v oblasti ochrany osobných údajov.


V roku 2015 sme rozšírili našu aktívnu účasť na významných konferenciách a workshopoch v oblasti IT práva a práva duševného vlastníctva. Pozrite časť Konferencie a publikácie

Naše pôsobenie v tejto oblasti práva bolo opätovne ocenené titulom Právnická firma roka – odporúčaná kancelária pre oblasť duševné vlastníctvo, IP/IT/telekomunikácie. Naša vďaka za získanie tejto prestížnej ceny patrí najmä našim klientom, ktorí sa na nás s dôverou obracajú.

Ďakujeme!