Naša špecializácia

O nás

ikona Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala poskytuje právne služby svojim klientom od roku 2003. Počas tejto doby sme poskytovali komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch ako aj poskytujeme právne služby významným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Ako slovenskí právnici veľmi dobre poznáme potreby našich klientov ako aj špecifiká slovenského právneho prostredia.

Považujeme za výhodu, že nie sme zaťažení schematickými postupmi z minulosti. Dokážeme efektívne a s vysokou odbornosťou reagovať na požiadavky našich klientov.

Podporujeme zaujímavé projekty

  • Stali sme sa hlavným partnerom najvýznamnejšej slovenskej konferencie v oblasti IT práva: 10. ročník konferencie IT právo 2017: Nový európsky právny rámec v podmienkach SR pre GDPR, kybernetickú bezpečnosť a eIDAS (www.eFocus.sk)
  • Stali sme sa opätovne partnerom konferencie FORBES Global Technológie – Inovácie v biznise
  • Pôsobíme ako právny garant projektu BPUG TM Slovensko, ktorý popularizuje projektové riadenie najmä v oblasti IT a prináša množstvo inovácii v tejto oblasti (www.bpug.sk)
  • Pôsobíme ako národný garant projektu Data Protection Compliance / Cloud Privacy Check, ktorý je unikátnym projektom pre uľahčenie a porovnanie ochrany osobných údajov v 32 európskych krajinách (www.CloudPrivacyCheck.eu)
  • Dlhodobo pôsobíme ako právny garant projektu Science.sk, ktorého cieľom je podpora a popularizácia vedy a výskumu (www.science.sk)


Naše publikácie

Naše Vystúpenia

1Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 a 14 GDPR
Miroslav Chlipala, Štefan Pilár BULETÍN SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY, BRATISLAVA, 2018
2PC Program v2016, alebo aktualizácia PC programu v novom autorskom zákone
Miroslav Chlipala PC REVUE, 2016
3Ochrana osobnosti v cyberpriestore
Miroslav Chlipala ZBORNÍK Z KONFERENCIE 21. SLOVENSKÉ DNI PRÁVA, SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA, BRATISLAVA, 2015, S. 78 - 84
4Essential legal information regarding institutions and issues related to doing business in the slovak republic
Martin Bukovinský, Miroslav Chlipala, Viera Vadovická DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE I KRAJACH SĄSIEDNICH – BUSINESS ACTIVITY IN POLAND AND NEIGHBOURING COUNTRIES. OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH, WARSZAWA, 2015, S. 219 – 260
5Nezávislý komentár k problémom nového zákona o ochrane osobných údajov
Miroslav Chlipala, Pavol Szabó ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ 2014. SASIB BRATISLAVA, 2014, S. 19 - 26
1Forbes Business Leaders Club Nitra, 2018
GDPR – na čo netreba zabudnúť...?
2Eset Security Days
Poprad, Bratislava, 2018 Tri pravidlá GDPR pre perfektnú ochranu osobných údajov
3SAK Zimný seminár advokátov
Štrbské Pleso, 2017 GDPR – Nové európske pravidlá o ochrane osobných údajov
4Creatio EU – GDPR
Bratislava, 2017 Ochrana osobných údajov, nové pravidlá účinné od 25. mája 2018, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „GDPR“
5Creatio EU – Verejné obstarávanie
Bratislava, 2017 Špecifiká a úskalia verejného obstarávania (nielen eurofondových) IKT zákaziek
6Exponet konferencie: Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bratislava, 2017 Implementácia všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR v praxi

Naše publikácie

1Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 a 14 GDPR
Miroslav Chlipala, Štefan Pilár BULETÍN SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY, BRATISLAVA, 2018
2PC Program v2016, alebo aktualizácia PC programu v novom autorskom zákone
Miroslav Chlipala PC REVUE, 2016
3Ochrana osobnosti v cyberpriestore
Miroslav Chlipala ZBORNÍK Z KONFERENCIE 21. SLOVENSKÉ DNI PRÁVA, SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA, BRATISLAVA, 2015, S. 78 - 84
4Essential legal information regarding institutions and issues related to doing business in the slovak republic
Martin Bukovinský, Miroslav Chlipala, Viera Vadovická DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE I KRAJACH SĄSIEDNICH – BUSINESS ACTIVITY IN POLAND AND NEIGHBOURING COUNTRIES. OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH, WARSZAWA, 2015, S. 219 – 260
5Nezávislý komentár k problémom nového zákona o ochrane osobných údajov
Miroslav Chlipala, Pavol Szabó ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ 2014. SASIB BRATISLAVA, 2014, S. 19 - 26

Naše Vystúpenia

1Forbes Business Leaders Club Nitra, 2018
Nitra, 2018, GDPR – na čo netreba zabudnúť...?
2Eset Security Days
Poprad, Bratislava, 2018 Tri pravidlá GDPR pre perfektnú ochranu osobných údajov
3SAK Zimný seminár advokátov
Štrbské Pleso, 2017 GDPR – Nové európske pravidlá o ochrane osobných údajov
4Creatio EU – GDPR
Bratislava, 2017 Ochrana osobných údajov, nové pravidlá účinné od 25. mája 2018, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov „GDPR“
5Creatio EU – Verejné obstarávanie
Bratislava, 2017 Špecifiká a úskalia verejného obstarávania (nielen eurofondových) IKT zákaziek
6Exponet konferencie: Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bratislava, 2017 Implementácia všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR v praxi